home    firma    sortiment    podpora    kontakt

 

orgapack

... keď rozhoduje spoľahlivosť

 
   
           
           
PÁSKOVACIE STROJE          
           
hutnícky priemysel          
drevársky priemysel          
stavebný priemysel          
papiernický priemysel          
expedícia a transport          
           
PÁSKOVACIE NÁRADIE          
           
spoj plastovej pásky sponou          
spoj plastovej pásky zvarom          
spoj oceľovej pásky sponou          
spoj oceľovej pásky bez spony          

originálne príslušenstvo

         
           

VIAZACÍ MATERIÁL

         
           
oceľové viazacie pásky          
polypropylénové viazacie pásky          
polyesterové viazacie pásky          
viazacie spony          
           
           
           

 

Páskovačky na plastové pásky spájajúce sponou

  

Páskovací strojček kombinovaný OR 4000 / OR 4500

Páskovačka slúži k napínaniu viazacej pásky a jej spojeniu vysokopevnostnou sponou. Strojček je ľahký, ovláda sa len jednou pákou, prevody napínajú viazaciu pásku pri minimálnej námahe obsluhy. Páskovací strojček je vhodný pre polypropylénovú viazaciu pásku (PP) a pre polyesterovou viazaciu pásku (PET).

 
 
 
 

Napínací strojček ORS 110

Ťažkotonážny napinák pre napínanie viazacích pasiek pri páskovaní pomocou samozovieracej spony. Napinák dokáže napínať polypropylénové viazacie pásky, polyesterové viazacie pásky, textilné viazacie pásky, kompozitné plastové viazacie pásky. Samozovieracou sponou sa rozumejú drôtené spony alebo plastové viazacie spony. Pokiaľ chcete spájať pásku plechovou mačkaciou sponou budete potrebovať k páskovaniu aj páskovacie kliešte ORZ 3100 alebo ORZ 3300.

 
 
 

Napínací strojček ORS 1300 / ORS 1400

Štandardný napinák pre napínanie viazacích pasiek pri páskovaní pomocou samozvierajúcej spony. Napinák dokáže napínať polypropylénové viazacie pásky, polyesterové viazacie pásky, textilné viazacie pásky, kompozitne plastové viazacie pásky. Samozvierajúcou sponou sa rozumejú drôtené spony alebo plastové viazacie spony. Pokiaľ chcete spájať pásku plechovou zmačkávaciou sponou budete potrebovať k páskovaniu aj páskovacie kliešte ORZ 3100 alebo ORZ 3300.

 
 
 

Páskovacie kliešte ORZ

Páskovacie kliešte slúžia k vytvoreniu spoja pomocou zmačkávacej plechovej spony na polypropylénových viazacích páskach alebo polyesterových viazacích páskach. Vo verzii ORZ3100 je možné používať obyčajné spony vo verzii ORZ3300 je možné používať vysokopevnostné spony.

 
 
 

Technické špecifikácie páskovačiek

 
 
OR4000.13
OR4000.16
OR4500.13
   
Hmotnosť
2,3 Kg 3,4 Kg 3,4 Kg    
Dĺžka          
Šírka          
Výška          

Napínanie a spájanie

         
Ručne pákou o o o    
Max. napínacia sila podľa obsluhy podľa obsluhy podľa obsluhy    
Spojenie deformáciou spony o o o    

Viazacia páska

         
Hrúbka 0,4 - 0,7 0,5 - 1 0,5 - 0,8    
Šírka 13 mm 16mm 13 mm    

Doporučené spony

         
13 mm ORP2100.13 ORP2300.16 ORP2100.13    
16 mm          
 
 
 

Technické špecifikácie napinákov

 
  Hmotnosť Šírka pásky max. Viazacia páska
ORS 1100.19
1,2 Kg 19 mm PP, PET
ORS 1300.19 1,2 Kg 19 mm PP, Textilná
ORS 1300.40 2,5 Kg 40 mm PP, Textilná
ORS 1300.50** 2,6 Kg 50 mm Textilná
ORS 1400.19* 1,2 Kg 19 mm Textilná
ORS 1400.25 1,3 Kg 25 mm PP, Textilná
       
* pre oblé povrchy      
** dostupná verzia aj bez noža      
 
 
 

Technické špecifikácie uzavieracích páskovacích klieští

 
  Rukoväť Šírka pásky Čeľuste Spona
ORZ 3100.13/.16 350 mm 13/16 mm jednostranné ORP 2100.13
        ORP 2300.16
ORZ 3200.13/.16 465 mm 13/16 mm jednostranné ORP 2100.13
        ORP 2300.16
ORZ 3300.10/.13/.16/.19 350 mm 10/13/16/19 mm obojstranné ORP 2600.13
        ORP 2600.16
ORZ 3400.13/.16/.19 465 mm 13/16/19 mm obojstranné ORP 2600.13
        ORP 2600.16
ORZ 3410.13/.16/.19 465 mm 13/16/19 mm obojstranné ORP 2600.13
        ORP 2600.16
ORZ 3210.16 465 mm 16 mm jednostranné ORP 2300.16
 

 

 

 
 
 
 
 

Copyright 2020 KUDA PACKAGING - servis a prodej - páskovačky  ORGAPACK